Oulaisten VPK

Oulaisten VPK ry on perustettu 1936.

Oulaisten VPK on Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella toimiva sopimuspalokunta. Hoidamme pelastustoimelle kuuluvia tehtäviä ja ensihoidon ensivastetehtäviä, ensilähdön palokuntana 24/7/365. Pääsääntöinen toiminta-alueemme on Oulaisissa ja Merijärvellä. Merijärven palokunta on osa Oulaisten VPK:ta. Jäseniä palokunnan hälytysosastoissa on tällä hetkellä kaikkiaan 45 henkilöä + nuoriso-osastoissa 30 henkilöä. Osastojen tarkemmat kuvaukset löytyy osastot -osiosta.

Palokuntaa johtaa palokunnanpäällikkö ja varapäällikkö. Palokunnan asioita hoitaa VPK:n hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, kuudesta varsinaisesta jäsenestä ja neljästä varajäsenestä.

Palokunnan tärkeimpänä tehtävänä on toimeenpanna pelastuslakia ja suorittaa siinä määritellyt tehtävät. Palokunta vastaa pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta, kun tulipalo, muu onnettomuus tai niiden uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa tai kuulu muun viranomaisen tai organisaation hoidettavaksi.

Kaikissa pelastustoimen tehtävissä tulee olla johtaja. Pelastustoiminnan johtaja on siltä pelastustoimen alueelta, jossa onnettomuus tai vaaratilanne on saanut alkunsa, jollei toisin ole sovittu. Pelastustoimintaa johtaa pelastusviranomainen. Pelastustoimintaa voi kuitenkin tilapäisesti johtaa muu pelastuslaitoksen palveluksessa oleva tai sopimuspalokuntaan kuuluva siihen saakka, kun toimivaltainen pelastusviranomainen ottaa pelastustoiminnan johtaakseen. Pelastustoiminnan johtaja toimii virkavastuun alaisena.