Hälytysosastot

Hälytysosastoihin kuuluu tällä hetkellä 45 yhdistyksemme jäsentä. Oulaisissa 29 henkilöä, joista kymmenellä on ryhmänjohtajan pätevyys ja yhdeksällätoista sammutus- tai vanhemman sammutusmiehen pätevyys. Merijärvellä 16 henkilöä, joista yhdellä ryhmänjohtajan pätevyys ja viidellätoista sammutus- tai vanhemman sammutusmiehen pätevyys.

Hälytysosaston tehtäviin kuuluu vastata virka-ajan ulkopuolisesta pelastustoimen valmiudesta vastuualueellamme, vuoden jokaisena päivänä. Jokainen hälytysosastolainen Oulaisissa vastaa omalta osaltaan valmiuden ylläpitämisestä, osallistumalla vapaamuotoiseen varallaoloon n. viiden viikon välein. Varallaolo on keskimäärin viikon mittainen.

Oulaisten VPK on tehnyt Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen jonka mukaan VPK asettaa virka-ajan ulkopuolella Oulaisissa varalloloon aina vähintään vahvuuden 1+2. Tämä vahvuus tarkoittaa että varallaolossa on aina vähintään 1 hälytyskelpoisuuden täyttävä ryhmänjohtaja ja 2 hälytyskelpoisuudet täyttävää sammutusmiestä. Merijärvellä ei ole varallaoloa, mutta se on alueemme nopeimmin liikkeelle lähtevä yksikkö (pl vakiasemat) tilanne 31.12.2019 ja lähes aina tavoitevahvuisena. Lisäksi avun saaminen kansalaisille turvataan hälyttämällä tueksi lähin tarkoituksen mukainen yksikkö, joltain naapuriasemalta.

Hälytysosastot harjoittelee kerran viikossa n. 40 kertaa vuodessa, ylläpitääkseen taitoja ja tietoja. Hälytysosastolaisten koulutus on kurssimuotoista. Sopimuspalokuntalaisten koulutuksesta vastaa tällä hetkellä valtakunnallisesti valtion pelastusopisto. Palokunnan jäsen joka täyttää terveydelliset ja muut erikseen asetetut kriteerit, valitaan hälytysosastoon, kunhan tietyt peruskurssit on suoritettuna.

Lisätietoja hälytysosaston toiminnasta antaa palokunnan päällikkö.